Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość przy realizacji zleceń ze strony internetowej magnetique.com.pl  

  

I. Postanowienia ogólne  

1. Pojęcia występujące w regulaminie:  

a. magnetique.com.pl 

sprzedawca PHU Magnetique Rafał Depczyński ul. Krajobrazowa 10/2L, 38-500 Rzeszów, woj. podkarpackie, Polska 

, NIP 6871005630, REGON 180983543, posługujący się pocztą email pod adresem biuro@magnetique.com.pl  

b. Klient, Kupujący, Ty – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym magnetique.com.pl 

2. W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem strony pod adresem www.magnetique.com.pl   

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów, które oferujemy.  

4. Aby kupić produkt w sklepie internetowym, nie musisz się w nim rejestrować.  

5. Dokonując płatności za zamówienie akceptujesz niniejszy regulamin. 

  

II. Przedmiot sprzedaży  

1.Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy na stronach www sklepu internetowego magnetique.com.pl 

2.Wszystkie produkty w sklepie internetowym magnetique.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski (jako sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad. [Podstawa prawna: art. 556 oraz 5561–5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.]).  

3.Oferta produktów jest na bieżąco aktualizowana  

  

III. Płatności  

1.Ceny wszystkich produktów na stronach www.magnetique.com.pl są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.  

2.Za zamówienie możesz zapłacić poprzez przelew bankowy bezpośrednio na konto sprzedawcy lub jedną z form płatności oferowanych przez szybkie płatności. Informacje o danych do przelewu otrzymasz po złożeniu zapytania o możliwość zamówienia.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

4. Dostępne formy płatności:


Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

 

IV. Realizacja zamówień oraz informacje o funkcjonowaniu sklepu internetowego  

1. Zamówienia w naszym sklepie internetowym możesz składać poprzez witrynę internetową magnetique.com.pl

2. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone odpowiedzią na wskazany przez kupującego adres email. 

3. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, którą znajdziesz pod adresem: https://www.magnetique.com.pl/polityka-prywatnosci/  [Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).]  

4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą z nami zawierasz. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania a zrobisz to poprzez kontakt email podany w pkt. Ia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub poprzez skorzystanie z bezpośredniego linka: https://magnetique.com.pl/prosba-o-dostep-do-danych/ 

5. Dokonując zakupu w naszym sklepie akceptujesz warunki realizacji usług oraz regulamin a potwierdzasz to dokonując płatności za wybrane zamówienie.  

6. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 3 dni. Jeśli przez ponad 3 dni nie zapłacisz za nie lub nie będziemy mogli się z tobą skontaktować, żeby zrealizować zamówienie – anulujemy zamówienie.  

7. Potwierdzenie zawarcia umowy prześlemy na adres e-mail, który podasz w danym zamówieniu.  

8. Witryna naszego sklepu internetowego działa prawidłowo, jeśli:  

a. używasz przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,  

b. masz włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript 

c. masz włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.  

Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.  

10. Kolory produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie internetowym magnetique.com.pl mogą różnić się od rzeczywistych. Wpływ na to mają ustawienia Twojego monitora.  

11. Zastrzegamy możliwość zmiany wyglądu i funkcjonalności opakowania.

12. W dowolnym momencie i bezpłatnie możesz usunąć dane użytkownika oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem naszego sklepu internetowego, którą zawarliśmy z tobą przy zamówieniu produktów. W tym celu skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres email: biuro@magnetique.com.pl  

12. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

  

V. Dostawa  

  

1. Zakupione produkty dostarczamy przewoźnikiem zewnętrznym a koszt przesyłki będzie widoczny w podsumowaniu zamówienia. 

2. Umowę sprzedaży realizujemy od 2 do 10 dni roboczych.  

3. Kiedy nie możemy zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Ciebie, możemy zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. W takim przypadku możesz odstąpić od umowy. [Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]  

4. Kiedy odbierasz przesyłkę, którą dostarczył przewoźnik, podpisujesz potwierdzenie odbioru (lub elektronicznie używając kodu PIN do paczkomatu). W momencie wydania produktu na Ciebie jako Klienta będącego konsumentem przechodzą prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.  

5. Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenia produktu dostarczonego Ci przez przewoźnika, które mogą mieć związek z przewozem produktu – zgłoś je przewoźnikowi. Usprawni to procedurę reklamacyjną. Uszkodzenia możesz zgłosić:  

a. przy odbiorze przesyłki – przewoźnikowi, który Ci ją dostarczył,  

b. w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki pisząc do nas na adres email: biuro@magnetique.com.pl  

c.  w ciągu 7 dni bezpośrednio u przewoźnika, z którym spisujesz protokół stanu przesyłki.  

6. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie produktu, które może mieć związek z przewozem, mimo że opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zalecamy Ci:  

a. spisać razem z przewoźnikiem protokół ustalający stan przesyłki oraz  

b. zgłosić uszkodzenie – w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przesyłki pisząc do nas na adres email: biuro@magnetique.com.pl  

7. Jedno zamówienie możemy rozdzielić na mniejsze przesyłki – jeśli składa się ono z wielu produktów, które różnią się sposobem pakowania z powodu dużych gabarytów lub czasem dostarczenia. W takiej sytuacji koszt dostawy, który podaliśmy Ci w podsumowaniu zamówienia, się nie zmienia. Rozdzielamy go na poszczególne przesyłki. Jeśli zostanie anulowana część zamówienia, niezależnie od przyczyn korygujemy i zwracamy wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.  

  

VI. Prawo do odstąpienia od umowy  

  

1. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami dokonującym zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).  

Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać e-mailem na adres: biuro@magnetique.com.pl 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajdziesz pod linkemhttps://magnetique.com.pl/odstapienie.pdf  

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.  

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Ci jako konsumentowi w odniesieniu do umów:  

a. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i poinformowaliśmy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym, jak spełnimy świadczenie, utracisz prawo do odstąpienia od umowy;  

b. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb;  

c. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

d. zawartych w drodze aukcji publicznej;  

e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizację umowy rozpoczęliśmy za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po tym, jak poinformowaliśmy Cię, że w tej sytuacji tracisz prawo odstąpienia od umowy,  

f. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, którą dostarczamy w zapieczętowanym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

4. Odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.  

5. Produkt odsyłasz niezwłocznie, do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

6. Kiedy kupujesz produkt główny w zestawie z innym produktem, zawierasz umowę sprzedaży w sposób kompleksowy. Nie przewidujemy możliwości jej częściowego utrzymania, jeśli wykonasz prawo odstąpienia co do części tej umowy. Możesz odstąpić od umowy jedynie w całości. Jeśli odstępujesz od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem, zwracasz cały zestaw produktów. Gdy odstępujesz od umowy sprzedaży, odstępujesz też od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży. Dotyczy to np. przedmiotów dołączonych do głównego produktu.  

7. Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstępujesz od umowy bez podania przyczyny, ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu.  

8. Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w naszym sklepie – zwracamy Ci koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.  

9. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]  

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VII. Reklamacja produktu  

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).  

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:  

  1. pisemnie na adres: PHU Magnetique Rafał Depczyński ul. Krajobrazowa 10/2L, 38-500 Rzeszów, woj.podkarpackie, Polska 

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@magnetique.com.pl  

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.  

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.  

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres podany w VII 2a Ogólnych Warunków Sprzedaży. Prosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu odesłania reklamowanego towaru.  

6. Możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako Klient będący konsumentem masz prawo:  

  1. złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

  1. złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).  

[Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.]  

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021   

 

Polityka prywatności – RODO

 

1. Definicje zawarte w Polityce Prywatności i cookies:

Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, opcję, technologię lub funkcję na stronie internetowej magnetique.com.pl.

Serwis oznacza stronę internetową magnetique.com.pl.

Administrator danych osobowych i innych danych.
Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia usług na stronie magnetique.com.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAGNETIQUE RAFAŁ DEPCZYŃSKI 35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 10/2L NIP6871005630 REGON 180983543, które jest uważane za administratora danych osobowych i innych danych zbieranych na stronie magnetique.com.pl.

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

2.1 Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie tj.:
2.1.1 Dane teleadresowe przypadku gdy korzystasz z naszego Serwisu i pozostawiasz nam dane celem podjęcia z Tobą kontaktu przez nas lub sam podejmujesz z nami kontakt, zbieramy dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem wszelkiego rodzaju formularzy kontaktowych lub w wiadomości email żądając otrzymania oferty czy produktu lub nawiązania z Tobą kontaktu oraz w trakcie takiego kontaktu.
2.1.2 Adres email, który gromadzimy automatycznie kiedy wypełniasz formularz dotyczący newslettera.

2.2 Pozostałe dane
2.2.1 Dane o urządzeniu
• Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa dostawcy usług internetowych. Informacje związane z urządzeniem nie są przez nas łączone z Twoim kontem na stronie magnetique.com.pl
2.2.2 Dane o aktywności w Serwisie
• Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy Produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.
2.2.3 Cookies Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. “Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.
2.2.4 Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:
• Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.
• Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji lub na drodze umieszczenia przez użytkownika w katalogu.
• Użytkowników Serwisu, z którymi współpracujesz, w zakresie w jakim wykorzystują oni za Twoją wiedzą Twoje dane osobowe w ramach swojej działalności w Serwisie (np. jeśli Twój pracodawca – Użytkownik – umieszcza Twoje dane w Ogłoszeniu).

3.Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:
• jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między serwisem i np. klientem lub reklamodawcą
• jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego zgodnie art. 7 niniejszej Polityki Prywatności, ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu;
• jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.
W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

4.Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.
4.1 Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw, możesz poprawiać swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię, czy też zażądać usunięcia Konta i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z adresu email jaki jest powiązany z przedmiotem o którym mowa. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli naszego Użytkownika). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas usług np. po okresie gwarancyjnym na oferowane przedmioty. Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, skontaktuj się z nami pisząc wiadomość email na adres: admin [at] magnetique.com.pl
4.1.1 Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
4.1.2 Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.
4.1.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.
4.1.4 Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 10.
4.1.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych)

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna, a więc nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw).

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji 11.

5.Komunikacja

Możemy się również komunikować z Tobą celem zebrania informacji w zakresie Twojej oceny jakości Usług świadczonych w ramach Serwisu. Takie działania podejmujemy sporadycznie, na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w jego ramach, ale możesz się im sprzeciwić.

Jeśli zostawisz nam dane kontaktowe skorzystamy z nich, żeby skontaktować się z Tobą i odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub przedstawić Ci ofertę, w zależności od celu pozostawienia danych. Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia żądanej przez Ciebie pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej.

6.Komu udostępniamy Twoje dane?

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług/Serwisu. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Pokrewnych Technologii.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług i decydujesz się wprowadzić do katalogu podmiot lub osobę fizyczną, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę.

Inni Użytkownicy: W sytuacji, gdy korzystasz z naszych Usług umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami udostępniamy Twoje dane w zakresie związanym z taką Usługą.

7.Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z korzystaniem z serwisu magnetique.com.pl przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Twoje dane osobowe możemy przechowywać w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

8.Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw prosimy o kontakt na nasz email: biuro [at] magnetique.com.pl

Organy Nadzorcze

W sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Stawki 2, 00-193 Warszawa