Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość przy realizacji zleceń ze strony internetowej magnetique.com.pl  

  

I. Postanowienia ogólne  

1. Pojęcia występujące w regulaminie:  

a. magnetique.com.pl 

sprzedawca PHU Magnetique Rafał Depczyński ul. Krajobrazowa 10/2L, 38-500 Rzeszów, woj.podkarpackie, Polska 

, NIP 6871005630, REGON 180983543, posługujący się pocztą email pod adresem biuro@magnetique.com.pl  

b. Klient, Kupujący, Ty – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym magnetique.com.pl 

2. W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem strony pod adresem www.magnetique.com.pl   

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów, które oferujemy.  

4. Aby kupić produkt w sklepie internetowym, nie musisz się w nim rejestrować.  

5. Dokonując płatności za zamówienie akceptujesz niniejszy regulamin . 

  

II. Przedmiot sprzedaży  

1.Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy na stronach www sklepu internetowego magnetique.com.pl 

2.Wszystkie produkty w sklepie internetowym magnetique.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski ( jako sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad. [Podstawa prawna: art. 556 oraz 5561–5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.]).  

3.Oferta produktów jest na bieżąco aktualizowana  

  

III. Płatności  

1.Ceny wszystkich produktów na stronach www.magnetique.com.pl są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.  

2.Za zamówienie możesz zapłacić poprzez przelew bankowy bezpośrednio na konto sprzedawcy lub jedną z form płatności oferowanych przez szybkie płatności mbank.pl. Informacje o danych do przelewu otrzymasz po złożeniu zapytania o możliwość zamówienia.  

IV. Realizacja zamówień oraz informacje o funkcjonowaniu sklepu internetowego  

1. Zamówienia w naszym sklepie internetowym możesz składać poprzez witrynę internetową magnetique.com.pl bez potrzeby zakładania konta użytkownika.  

2. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone odpowiedzią na wskazany przez kupującego adres email. 

3. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, którą znajdziesz pod adresem: https://www.magnetique.com.pl/polityka-prywatnosci/  [Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).]  

4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą z nami zawierasz. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania a zrobisz to poprzez kontakt email podany w pkt. Ia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub poprzez skorzystanie z bezpośredniego linka: https://magnetique.com.pl/prosba-o-dostep-do-danych/ 

5. Dokonując zakupu w naszym sklepie akceptujesz warunki realizacji usług oraz regulamin a potwierdzasz to dokonując płatności za wybrane zamówienie.  

6. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 3 dni. Jeśli przez ponad 3 dni nie zapłacisz za nie lub nie będziemy mogli się z tobą skontaktować, żeby zrealizować zamówienie – anulujemy zamówienie.  

7. Potwierdzenie zawarcia umowy prześlemy na adres e-mail, który podasz w danym zamówieniu.  

8. Witryna naszego sklepu internetowego działa prawidłowo, jeśli:  

a. używasz przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,  

b. masz włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript 

c. masz włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron.  

Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.  

10. Kolory produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie internetowym magnetique.com.pl mogą różnić się od rzeczywistych. Wpływ na to mają ustawienia Twojego monitora.  

11. Zastrzegamy możliwość zmiany wyglądu i funkcjonalności opakowania. Oczywiście zmiana ta nie wpłynie na pojemność opakowania. 

12. W dowolnym momencie i bezpłatnie możesz usunąć dane użytkownika oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem naszego sklepu internetowego, którą zawarliśmy z tobą przy zamówieniu produktów. W tym celu skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres email: biuro@magnetique.com.pl  

  

V. Dostawa  

  

1. Zakupione produkty dostarczamy przewoźnikiem zewnętrznym a koszt przesyłki będzie widoczny w podsumowaniu zamówienia. 

2. Umowę sprzedaży realizujemy od 2 do 10 dni roboczych.  

3. Kiedy nie możemy zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Ciebie, możemy zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. W takim przypadku możesz odstąpić od umowy. [Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]  

4. Kiedy odbierasz przesyłkę, którą dostarczył przewoźnik, podpisujesz potwierdzenie odbioru (lub elektronicznie używając kodu PIN do paczkomatu). W momencie wydania produktu na Ciebie jako Klienta będącego konsumentem przechodzą prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.  

5. Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenia produktu dostarczonego Ci przez przewoźnika, które mogą mieć związek z przewozem produktu – zgłoś je przewoźnikowi. Usprawni to procedurę reklamacyjną. Uszkodzenia możesz zgłosić:  

a. przy odbiorze przesyłki – przewoźnikowi, który Ci ją dostarczył,  

b. w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki pisząc do nas na adres email: biuro@magnetique.com.pl  

c.  w ciągu 7 dni bezpośrednio u przewoźnika, z którym spisujesz protokół stanu przesyłki.  

6. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie produktu, które może mieć związek z przewozem, mimo że opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zalecamy Ci:  

a. spisać razem z przewoźnikiem protokół ustalający stan przesyłki oraz  

b. zgłosić uszkodzenie – w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przesyłki pisząc do nas na adres email: biuro@magnetique.com.pl  

7. Jedno zamówienie możemy rozdzielić na mniejsze przesyłki – jeśli składa się ono z wielu produktów, które różnią się sposobem pakowania z powodu dużych gabarytów lub czasem dostarczenia. W takiej sytuacji koszt dostawy, który podaliśmy Ci w podsumowaniu zamówienia, się nie zmienia. Rozdzielamy go na poszczególne przesyłki. Jeśli zostanie anulowana część zamówienia, niezależnie od przyczyn korygujemy i zwracamy wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.  

  

VI. Prawo do odstąpienia od umowy  

  

1. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami dokonującym zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).  

Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz wysłać e-mailem na adres: biuro@magnetique.com.pl 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajdziesz pod linkemhttps://magnetique.com.pl/odstapienie.pdf  

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.  

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Ci jako konsumentowi w odniesieniu do umów:  

a. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i poinformowaliśmy Cię przed rozpoczęciem świadczenia, że po tym, jak spełnimy świadczenie, utracisz prawo do odstąpienia od umowy;  

b. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich indywidualnych potrzeb;  

c. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

d. zawartych w drodze aukcji publicznej;  

e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizację umowy rozpoczęliśmy za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po tym, jak poinformowaliśmy Cię, że w tej sytuacji tracisz prawo odstąpienia od umowy,  

f. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, którą dostarczamy w zapieczętowanym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

4. Odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.  

5. Produkt odsyłasz niezwłocznie, do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

6. Kiedy kupujesz produkt główny w zestawie z innym produktem, zawierasz umowę sprzedaży w sposób kompleksowy. Nie przewidujemy możliwości jej częściowego utrzymania, jeśli wykonasz prawo odstąpienia co do części tej umowy. Możesz odstąpić od umowy jedynie w całości. Jeśli odstępujesz od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem, zwracasz cały zestaw produktów. Gdy odstępujesz od umowy sprzedaży, odstępujesz też od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży. Dotyczy to np. przedmiotów dołączonych do głównego produktu.  

7. Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy odstępujesz od umowy bez podania przyczyny, ponosisz koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu.  

8. Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz inny sposób dostarczenia produktów niż najtańszy, zwykły, oferowany w naszym sklepie – zwracamy Ci koszty tylko tego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki.  

9. Uprawnienia i obowiązki określone w części Prawo do odstąpienia od umowy dotyczą Cię wyłącznie, jeśli masz status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupujesz produkty na podstawie umowy zawartej na odległość. [Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).]  

VII. Reklamacja produktu  

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).  

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:  

  1. pisemnie na adres: PHU Magnetique Rafał Depczyński ul. Krajobrazowa 10/2L, 38-500 Rzeszów, woj.podkarpackie, Polska 

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@magnetique.com.pl  

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.  

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.  

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres podany w VII 2a Ogólnych Warunków Sprzedaży. Prosimy o kontakt w celu ustalenia sposobu odesłania reklamowanego towaru.  

6. Możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako Klient będący konsumentem masz prawo:  

  1. złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

  1. złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).  

[Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.]  

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021